EDIFICACIONS
Cros Encofrats disposa d'una àmplia trajectòria en la construcció de tot tipus d'edificis tant en obra residencial com no residencial.
CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS I ENERGÈTIQUES
TÚNELS
OBRA CIVIL
Cros Encofrats ha subministrat equips auxiliars de disseny avançat per a l'execució d'infraestructures hidràuliques i viàries, com ponts i túnels.
REHABILITACIÓ I MANTENIMENT
EDIFICACIONS RESIDENCIALS