Empresa

CARÀCTER FAMILIAR

Serietat, professionalitat y satisfacció del client són la nostra insígnia.

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Importants propietats en quant a resistència, tracció i flexibilitat.

MURS

Els murs estructurals són de formigó fortament armats.

MÉS DE 30 ANYS

Que ens han permès reduir el temps de resposta.

ENCOFRATS

Capaços de donar la forma projectada o desitjada al formigó.

FONAMENTACIONS

Amb sabates aïllades, riostres, lloses, armaris, pantalles, pilots, micro pilots, etc.