Centre cultural La Cometa

Montagut i Oix, Girona

Gestos, transparències, filtres i geometries orgàniques són part dels elements que trobem representats en la natura que ens abraça, i que han estat la font d’inspiració per a aquesta peça arquitectònica que ha nascut a la urbanització de la Cometa a Montagut i Oix.

L’edifici consisteix en una sala principal diàfana, ben il·luminada, d’aproximadament 140m2. Amb l’objectiu de complementar aquest espai, hi ha una zona de barbacoa exterior de 50m2, una sala polivalent de 30m2 i l’espai destinat a la zona de serveis de 30m2. A l’espai exterior apareix una zona de graderies que donen accés a l’edifici a través d’un gran porxo de 120m2, que serveix de transició entre la part construïda i l’espai natural immediat.