La casa cáscara de Marunys

Sant Joan Les Fonts, Girona

En aquest habitatge unifamiliar cal destacar l’atractiu exercici de compacitat i riquesa espacial, així com la seva especial cura en el detall constructiu i la seva reinterpretació d’elements i solucions constructives tradicionals.

Una prima pantalla de formigó armat defineix l’envoltant de façanes i cobertes, convenientment plegada per atorgar estabilitat a l’estructura i prou alta per a funcionar com jàssera de cant que sobrevola l’entrada i el porxo.